נתיב האי צואן סוף מאמר

תחילת המאמר | חזרה למאמרים 

ניתן לסכם זאת כך – שיטות הנמר והדרקון משתנות ללא הרף ואין להם צורה קבועה. היה בעל כוח כנמר הרץ שלושת אלפים לי (37) ובעל צ'י כשל דרקון המעופף עשרת אלפים לי. העוצמה נשברת אך המודעות אינה נשברת, המודעות נשברת אך הרוח נשארת מחוברת.

אם אין מדריכים את התלמידים מילולית והידע אינו מועבר להם מלב אל לב, לא ניתן לרכוש אותן. כתיבת תמצית הדברים אינה יכולה להביא לידי ביטוי את כל הדקויות.
(34)כאשר עושים דבר מה באופן מודע, לא ניתן לעשותו היטב, לכן בעת קרב יש לפעול אינסטינקטיבית, ללא מחשבה.
(35)במילים אחרות – היה אמיץ.
(36)"צ'י" כאן משמעותו מרץ או חוסן.
(37)לי – מידה מרחק סינית מסורתית השווה ל 0.54 קילומטר.

נתיב האי'-צ'ואן הנכון
נתיב האי-צ'ואן הנכון אינו נמצא מעבר לשלושת האגרופים הישנים ומעבר לצ'י של הדרקון והנמר. הצ'י של הדרקון והנמר משמעותו יכולת, שלושת האגרופים משמשים להתקפה. שלושת האגרופים הם האגרוף הרומס ((Stamping fist, האגרוף הקודח (Drilling fist) והאגרוף העוטף (Wrapping fist).
האגרוף הרומס נוקשה חיצונית אך רך פנימית. הוא בעל כוח סטטי (הקרוי גם כוח ישר), מרכז הגוף ריק (Insubstantial). אגרוף זה מכיל עוצמה הניתנת לפריקה.
האגרוף הקודח רך חיצונית אך נוקשה פנימית, כמו ברזל העטוף בכותנה. הוא בעל כוח מתפוצץ, מרכז הגוף מלא (Substantial). אגרוף זה משמש להתקפת נגד פאסיבית.
לאגרוף העוטף יש קושי ורוך התומכים זה בזה הדדית. הוא בעל כוח פתאומי, מרכז הגוף משתנה בין ריק ומלא. השימוש באגרוף זה הוא אינסטינקטיבי

אין זה משנה באם האויבים שונים זה מזה באלפי דרכים, הבס את כולם בעת ובעונה אחת. הקרוי "מציאת המרכז" משמעותו עיסוק באינסוף.

-סוף-

תחילת המאמר | חזרה למאמרים 

לשיעור היכרות ללא תשלום ולקבלת מידע על שיעורי צ'י קונג - אי צ'ואן לחץ כאן

עדכונים אחרונים
ראיון עם Keith Kwok Lap Yin
להמשך לחצו כאן